Stichting Jongerennet 
 

Wij zijn gespecialiseerd in statushouders en vluchtelingen en hebben een brede expertise met betrekking tot de Eritrese gemeenschap. Wij hebben zowel inhoudelijke als culturele kennis over deze doelgroep. Wij zijn onder meer gespecialiseerd in (ex) alleenstaande minderjarige vreemdeling.  


Al onze  projecten projecten/trajecten hebben betrekking tot  

 • Het aanleren van (sociale ) basisvaardigheden 
 • Verruimen van referentiekader 
 • De aanpak van taalachterstand bij de (Eritrese) nieuwkomers  
 • Activering van deze doelgroep om ze uit hun isolement te halen
 • Inventariseren en signaleren van problemen ( doorverwijzen )
 • Laagdrempelige leertrajecten waarbij het aanleren van werkvaardigheden, vaktaal en omgangsnormen op de werkvloer centraal staat
 • Het ontdekken van kwaliteiten en interesses 
 • Begeleiding nar hobby,s, opleidingen en (vrijwilligers) werk
 • Gezondheid - sport - en kookprojecten ( gezond eten en bewegen ) 
 • Taalstimulering en taalverhoging op A1 A2 B1 en B2 niveau 
 • Digitale vaardigheden 
 • Participatieactiviteiten 

 

Voor meer informatie neem contact met ons op : info@stichtingjongerennet.nl 

 

Uitgangspunten van al onze activiteiten 
 • Beheersing van basisvaardigheden met betrekking tot de Nederlandse taal, gewoontes, normen en waarden, maar ook de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn ondenkbaar om mee te kunnen doen in onze samenleving      ( verruimen van referentiekader )
 • Kennis over de werking van Nederlandse instanties
 • Het vergroten van budgetvaardigheden, die voor een betere financiële situatie zorgen
 • Cultuurverschillen, omgangsnormen, sociale basisvaardigheden enz. 
 • Verbinding  tussen formeel en non-formeel leren.  Al onze activiteiten worden op spelenderwijze uitgevoerd.
 • Gericht op een leer- of ondersteuningsvraag 
 • Diverse ondersteuning in de vorm van activiteiten/workshops/ persoonlijke  en/  of groepsbegeleiding in een laagdrempelige en vertrouwde omgeving en zo veel mogelijk dicht bij huis. 
 • Preventieve en repressieve aanpak van taalachterstand, onderontwikkeling, financiële en gezondheidsproblemen. 
 • Sociaal isolement signaleren doorbreken en tegengaan
 • ( Arbeids) participatie en integratie in onze samenleving 
 • Het geloof   
 • Samenwerking met dienstverlenende instanties 
 • Breder delen 

 

Voorlichtingen workshops en trainingen aan: 
 • Scholen:  entree opleidingen, inburgeringsaanbieders
 • Gemeenten: inkomensconsulenten, werkconsulenten, jongerencoaches, beleidsmedewerkers 
 • Woningbouwcorporaties: woonconsulenten 
 • Jongerenwerkers van welzijnsorganisatie: jongerencoaches en opbouwwerkers
 • Zorgaanbieders: begeleiders 

En alle andere dienstverleningsinstanties die gebaat zijn over kennis van deze doelgroep 

Wij hebben ons gespecialiseerd in verschillende vraagstukken met betrekking tot de Eritrese bevolkingsgroep. Heeft u een vraagstuk? Dan geven we graag een voorlichting, workshop, training of advies.