STICHTING   JONGERENNET 
 

Juridisch Advies Ditta Vos - Mulder 


Sinds mei 2018 geeft Ditta Vos ook een juridisch advies via haar eigen bureau. De adviezen, en eventueel het procederen via bezwaar/beroep, liggen op het terrein van het migratierecht (focus op Wet Inburgering) en op de raakvlakken met het Sociaal Zekerheidsrecht (bijvoorbeeld de taaleis in de Participatiewet).Juridisch niveau: Jurist 

contact: info@deltajuridischadvies.nl 

Specialisaties: