STICHTING   JONGERENNET 
 

Begeleiding

Begeleiding op maat voor jongeren, jong volwassenen, volwassenen/gezinnen met kinderen die niet lekker in hun vel zitten, in enige vorm van sociaal isolement kunnen geraken door hun persoonskenmerken, achtergrondkenmerken of door hun thuis- of woonsituatie. 


Begeleiding/ondersteuning, activering, stimulering, coaching en training.

 1. Dagstructuur waaronder de dag - en nachtritme 
 2. Het aanleren van vaardigheden ( huishoudelijke - administratieve - en budgetvaardigheden )  
 3. Eigen kwaliteiten en talent ontdekken en uitbreiden van kennis 
 4. Passend onderwijs - stageplekken - werkervaringsplekken
 5. Sportactiviteiten 
 6. Gezonde voeding
 7. Maatschappelijke activiteiten - voor en met de buurt 
 8. Trainingen in groepsverband 
 9. Begeleiding en coaching een op een 
 10. Ontspanning  
 11. Toekomstplannen maken 
 12. Vrije tijdsbesteding - hobby's en interesses ontdekken 
 13. Taal, rekenen en digi - vaardigheden 


Begeleiding door ervaren begeleiders:

Sociaal maatschappelijke werker

Pedagogisch medewerker 

Sociaal Juridisch dienstverlener 

Trainer en coach

Sportbegeleider/ activiteitenbegeleider 

Orthopedagoog

Psycholoog 

NT 2 docent 

Ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. 

  

sbb
sbb
sbb_1
sbb_1